Palveluiden valmennusehdot

Elokatsun Y-tunnus: 2995020-2. Kun käytät elokatsun palveluita, sitoudut noudattamaan näitä valmennusehtoja. Luethan ehdot huolellisesti läpi.

Yksilöpalveluiden (koskee myös maksuttomia hyvinvointikartoituksia) varattujen aikojen peruutukset tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen ajankohtaa. Tämän jälkeen peruutuksista, tai peruuttamatta jätetyistä ajoista veloitetaan täysimääräisen palvelun hinta.

Ilmoittautuminen elokatsun valmennuksiin on sitova, eikä niitä voida peruuttaa. Vakavan terveydellisen esteen sattuessa ei rahoja palauteta, mutta palvelun summa voidaan käyttää kokonaisuudessaan elokatsun muihin palveluihin, tai myöhempänä ajankohtana. Pienryhmävalmennuksissa ilmoittaudutaan koko kauteen, yksilövalmennuksissa sovittuun ajanjaksoon.

Ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiin toimintaohjeet valmennusta varten. Jos ryhmävalmennukseen ei tule tarpeeksi osallistujia, se voidaan joutua perumaan järjestäjän toimesta. Tällöin saat tästä tiedon ilmoittamaasi yhteystietoon. Asiakkaan poissaoloja ryhmävalmennuksista ei korvata. Ohjaaja voi joutua pakottavan esteen sattuessa perumaan ohjauksen. Tällöin ohjaukset korvataan asiakkaille kyseisen ryhmän valmennusehtoja noudattaen. Elokatsun ohjaukset voivat vallitsevan maailmantilanteen takia siirtyä ulos tai etäohjauksiin tietokoneen välityksellä.

Asiakkaan antamat tiedot ovat aina luottamuksellisia ja salassapidettäviä. Elokatsu kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattaa lainmukaisia tietosuojaehtoja.

Elokatsu ei ole vakuuttanut asiakkaitaan. Valmennuksissa harjoittelut tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla ja asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskejä. Sitoutuessaan valmennukseen asiakas on velvollinen ilmoittamaan omasta terveydentilastaan sellaiset asiat, jotka valmentajan tulee huomioida turvallisen ohjauksen toteutuksessa. Elokatsu suosittelee asiakasta hankkimaan tapaturmavakuutuksen.

Elokatsu pidättää itsellään kaikki oikeudet muutoksiin.